Zbor članov AMD Izlake

Zbor članov AMD Izlake 2022-03-14T08:22:00+02:00 Zbor članov AMD Izlake

Zbor članov AMD Izlake bo 28.3.2022 ob 18. uri v sejni sobi KS Izlake

Vabimo vas, da se udeležite Zbora članov Avto moto društva Izlake, ki bo v ponedeljek 28.3.2022, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, Izlake.

 

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV

 

1. Otvoritev in pozdrav predsednika

2. Izvolitev organov Zbora članov

- delovno predsedstvo

- zapisnikar in overovitelja zapisnika

3. Poročila o delu v preteklem letu

- predsednik društva

- Moto klub AMD Izlake

- Modelarska sekcija

- blagajničarka društva

- Nadzorni odbor

4. Razprava po poročilih in sprejem le teh

5. Obravnava in sprejem načrta dela ter finančnega načrta za leto 2022

6. Sprejem zaključkov Zbora članov

7. Razno