Sodelovanje AMD/AMTK v lokalnih SPV

Sodelovanje AMD/AMTK v lokalnih SPV 2024-04-17T12:18:00+02:00 Sodelovanje AMD/AMTK v lokalnih SPV

Strokovni svet za varno mobilnost pri AMZS je dne 9. 4. 2024, organiziral delavnico z naslovom »Sodelovanje AMD/AMTK v lokalnih SPV«. Poleg predstavnika društva je bil vabljen tudi predstavnik občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Delavnice, ki je potekala v prostorih AMZS v Ljubljani,  sva se udeležila Boris Grošelj, tajnik SPV CP Občine Zagorje ob Savi in Bogo Steklasa, predsednik Avto moto društva Izlake.  

Rdeča nit je bilo sodelovanje avto moto društva z SPVjem ter kaj lahko drug drugemu ponudita. Predstavljene so bile dobre prakse na tem področju. V uvodu je Erik Logar predstavil možnosti društev v okviru aktivnosti, ki jih izvaja Agencija za varnost prometa. Nadaljeval je predsednik SPV CP mestne občine Ptuj Franc Kozelj, ki je predstavil njihovo organiziranost in delo. Ob predstavitvi se je dotaknil tudi področja, kaj lahko SPV in društva organizirata skupaj. Med predstavitvani dobrih praks je Vinko Zajec iz AMD Kočevje predstavil njihove skupne programe kot so ocenjevanje prehodov za pešce, razsvetljava, gibalno ovirani v prometu, varne poti za slepe in slabovidne, ....

Na delavnici so bili posredovani predlogi za vzpostavitev in nadgraditev sodelovanja društva z občinskim SPVjem, vse pa z namenom, da se izboljša prometne razmere v kraju. Naše sodelovanje z Zagorskim SPVjem je že leta dobro, vedno pa se najde kaj, kar lahko dodamo ali nadgradimo. In to je naša popotnica za nadaljno sodelovanje.