Prvi šolski dnevi so mimo, sedaj Anja in Marko opozarjata voznike

Prvi šolski dnevi so mimo, sedaj Anja in Marko opozarjata voznike 2023-09-11T20:00:00+02:00 Prvi šolski dnevi so mimo, sedaj Anja in Marko opozarjata voznike

V prvih dneh šole smo kot prostovoljci sodelovali pri preventivni akciji varovanja šolarjev na njihovi poti v šolo in domov. Skupaj z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestne prometu smo ocenili, da je naša prisotnost potrebna na naslednjih lokacijah:
- semaforiziran prehod za pešce pri pošti na Izlakah,
- prehod za pešce pri marketu Tuš,
- prehod za pešce pri centru Spin,
- semaforiziran prehod za pešce na Mlinšah,
- avtobusno postajališče v Orehovici in
- avtobusno postajališče v Polšini.
Splošna ugotovitev je, da šoarji v večini spoštujejo prometne predpise in so previdni na poti v šolo in domov. Več tezav je z nekaterimi starši in starejšimi, ki ubirajo bližnice namesto, da bi bili zgled mladim. V Polšini vozniki pogosto prehitevajo kolono in to kljub temu, da je tam polna črta, avtobusno postajališče in križišče s stransko cesto. Hitrost je omejena na 70 km/h vendar jo veliko voznikov preseže. SPVju bomo predlagali, da se na tem mestu postavi radar, ki bi merl hitrost vozil. 

Prostovoljci so zaključili z delom, življenje se je vrnilo v dnevno rutino. Zaradi tega smo na Izlakah, Mlinšah in v Vidrgi postavili maskoti AMZS Anjo in Marka, ki opozarjata voznike na prisotnost šolarjev in šolske poti.  Ker imamo samo tri komplete silhuet, nam je SPV Zagorje odstopil triopane z napisom Šolarji na cesti. Triopana voznike opozarjata v naselju Orehovica.