1951 - AMD IZLAKE - 2011

1951 - AMD IZLAKE - 2011 2021-11-06T19:10:00+02:00 1951 - AMD IZLAKE - 2011

vodstvo društva, prometna preventiva, družinska ura, AMZS, avto moto društvo Izlake, prostovoljci, prvi polski dan

1951 - AMD IZLAKE - 2011

Od Ljudske tehnike, avto šole, motorističnih srečanj,

turističnih avto ralijev in avto slalomov do prometne preventive

 

Avto moto društvo Izlake so v vsej svoji bogati zgodovini predstavljali člani društva, ki so vsak po svojih močeh prispevali k prepoznavnosti društva in kraja v Zasavju, Sloveniji in v svetu. Zato lahko zapišemo, da skorajda ni krajana, ki ne bi bil tako ali drugače povezan z našim društvom, saj smo v teh letih opravljali res pester nabor aktivnosti, namenjenih vsem kategorijam udeležencev v cestnem prometu. Vsem, ki ste nam v 60 letih našega delovanja pomagali in nas podpirali se najlepše zahvaljujemo in vas tako kot tudi vse ostale vabimo, da se nam pridružite tudi v bodoče. Naše plemenito delo bomo, tako kot do sedaj, nadaljevali tudi v bodoče in si skupaj z vami prizadevali zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter s tem povezanimi ukrepi za izboljšanje prometne preventive v krajevni skupnosti Izlake in širše.

Zgodovina Avto moto društva Izlake je pestra in bogata, saj smo šli skozi različna obdobja razvoja društva in dejavnosti. Od ustanovitve v letu 1951 pa do danes smo si prizadevali, da bi  našim članom zagotovili čim več ugodnosti iz naslova članstva. Temeljno poslanstvo društva in zveze avto moto društev je  pomoč na cesti, prometna varnost in prometna preventiva, poseben poudarek pa je namenjen prometni kulturi. Zgodovinski pregled 50 letnega delovanja društva  je zbran zborniku »Najprej je bil Perl« (slika spodaj), ki ga je pred desetimi leti sestavil naš krajan Roman Rozina (slika Zbornik.jpg). Vsem ki želite in nam to sporočite na naš naslov AMD Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, bomo poslali  brezplačen izvod zbornika.

Sodobna prometna infrastruktura ne pomeni samo krajšanje časa, ki ga potrebujemo, da pridemo od točke A do B ter boljša pretočnost prometa, temveč  prinaša s seboj tudi nevarnosti in pasti.  Ker so Izlake na sredini poti med avtocesto in Zagorjem, se je po izgradnji avtoceste promet čez na tej cesti povečal do te mere, da je bilo potrebno več energije usmeriti v prometno varnost in predvsem preventivo. (slika Varno v solo.jpg)

Ker izgradnja vzporedne cestne infrastrukture ne sledi obremenitvam in nevarnostim ki jih prinaša takšna velika frekvenca vozil, je bilo potrebno spremeniti prioritete našega dela. Poleg Policije in občinskega SPV, ki že vsa leta skrbita za prvošolce na začetku šolskega leta smo se tudi sami aktivno vključili v zagotavljanje varnih poti za šolarje.  Naše delo je kasneje nadgradil občinski SPV, ki je v aktivnosti ob prvem šolskem dnevu vključil še več prostovoljcev, pred dvema letoma pa je akcija prerasla, saj je SPV skupaj z Osnovno šolo Ivana Kavčiča pričel z projektom Šolska prometna služba.  

 

Šolska prometna služba

Trenutno je to ena izmed zadnjih večjih in pomembnejših preventivnih akcij v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju občinski SPV) v občini, kjer poleg članov drugih krajevnih društev tudi člani AMD Izlake pomagajo pri izvedbi projekta. Kljub temu, da je razvoj šolske prometne službe zelo pomemben in potreben, se vsakokrat soočamo s težavo, saj je premalo prostovoljcev, ki bi nam pomagali pri delu. Mirno lahko zapišemo, da gre za skupen projekt in da se le na podlagi sodelovanja vseh odgovornih za prometno varnost in prometno preventivo, šole in še posebej družin šoloobveznih otrok lahko pričakuje, da bomo zagotovili najboljše pogoje za varno pot šolarjem.

Promet ni le opis nekega stanja, je zbir hitro  spremenljivih in v večini tudi neponovljivih situacij in zaradi tega odgovorni za prometno infrastrukturo ne morejo zgraditi 100% varnih prometnih površin. Njihova dolžnost je, da upoštevajo in odpravijo čim več možnih dejavnikov, ki povzročajo možne nesreče, naša skupna naloga in odgovornost pa je, da glede na trenutne razmere zagotovimo največjo možno varnosti za udeležence, v tem primeru šolarje,  v prometu. Ostane pa še ena vendar ne nepomembna stvar in to je, da morajo vsi ki so v prometu, upoštevati prometna pravila in prometne predpise, v določenih primerih pa tudi prometno kulturo, ki naj bi bila nad predpisi. To je formula, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti udeležencev v prometu in vsako odstopanje od navedenega ima za posledico situacije, ki se ne končajo vedno srečno. Zaradi navedenega vas vabimo, da se nam pridružite in tako po svojih najboljših močeh pomagate najmlajšim in šolarjem na poti v šolo in domov.

Menimo, da je skrb za najmlajše dolgoročna naložba v prometno preventivo in varnost, hkrati pa temelj za izboljšanje prometne kulture.

 

Da bi bila pot v šolo še bolj varna in da bi bile prometne poti ustrezno urejene in označene, smo poleg že opisanega pripravili vrsto predlogov za izboljšanje stanja, ki smo jih naslovili na pristojne v občini. Med predlogi je bila izgradnja prehoda za pešce na Mlinšah, prometna ureditev v križišču ob tovarni Eti d.d., varnost prometa v okolici šole. Še posebej pa smo opozorili na težave pešcev in predvsem šolarjev v Polšini, ne smemo pa pozabiti tudi  na prehod ceste v Hrastniku. (slika Polsina.jpg) Tudi v bodoče bomo te težave in neustrezno ureditev spremljali in pristojne opozarjali na ureditev razmer, vas pa vabimo, da nam posredujete vaše predloge za varnejšo pot in vožnjo v okviru krajevne skupnosti Izlake.

 

Družinska ura na Izlakah

Tudi letos bomo organiziral Družinsko uro, ki se bo predstavila dne 4. 6. 2011, ko bomo skupaj praznovali krajevni praznik KS Izlake. Predstavitev Družinske ure smo si sposodili na   spletnem portalu Avto moto zveze Slovenije (www.amzs.si), kjer je zapisano (slika Družinska ura 2011.jpg) »Ob šotoru, ki je postal naš zaščitni znak, bo letos stal prav poseben “zaboj”, v katerem bo razstavljen avto, ki smo ga uporabili v AMZS preskusnem trku. To je avto, ki smo ga uporabili za preskus, da bi ugotovili, ali je mogoče obstoječe mejnike varnosti (že) postaviti še nekoliko višje. Hitrost je, ko govorimo o varnosti in trkih, ključna in prav to je dokazal tudi preskus z renaultom laguno, ki je v oviro trčila s hitrostjo 80 km/h in ne s hitrostjo 64 km/h, kar je sicer običajna hitrost pri tovrstnih preskusnih trkih. Ogled testnega avta, posnetki njegovega trka in razlaga posameznih posledic, ki so bile ugotovljene, vas zna prepričati v nasprotno. Prepričani smo, da bo to najbolj nazoren prispevek AMZS v seznanjanju o tem, kaj pomeni (pre)velika hitrost oziroma njene posledice ob morebitnem trku.

Pod šotor in okoli njega bomo postavili tudi otroške sedeže. Strokovnjak bo na voljo za vsa morebitna vprašanja o tem, kako prav izbrati in uporabljati otroški varnostni sedež. Motoristi bodo lahko preskusili svoj reakcijski čas na posebnem, prav za to namenjenem, skuterju.
Kakšen vpliv ima alkohol na vožnjo, boste lahko videli ob pomoči posebnih očal in preverili, kako to vpliva na vaše motorične sposobnosti. (slika Družinska ura 2009.jpg)
AMZS inštruktor varne vožnje bo prikazal pravilno nastavitev voznikovega delovnega prostora. Predstavili bomo zgibanko za bolj varčno in varno vožnjo, svetovali pri izbiri in pravilni uporabi varnostne čelade ter še bi lahko naštevali.
Prepričani smo, da je razlogov za obisk Družinske ure AMZS veliko

V počastitev 60 letnice delovanja društva načrtujemo tudi izvedbo  avtoslaloma in v kolikor pridobimo vsa potrebna soglasja, bo avtoslalom izveden  18. 6. 2011. Vse informacije o avtoslalomu bomo objavili na lokalni televiziji in na naši spletni strani. 

 

Kot smo zapisali, smo naše aktivnosti usmerili v prometno preventivo in skupaj z občinskim SPVjem sodelovali pri izvedbi državnih in mednarodnih preventivnih akcij, namenjenih vsem udeležencem v prometu. Ob akcijah kot je Teden otroka, Teden prometne varnosti smo skupaj z vrtcem in osnovno šolo s kredo risali po prometnih površinah, izdelali in predstavili likovne in druge izdelke s katerimi so se šolarji predstavili v poznavanju prometnih znakov, opozarjali na nujnost zmanjšanja hitrosti in večjo pozornost na območjih kjer je večje število otrok.

 

Nagradni natečaj za otroke v vrtcu in osnovnošolce

Tudi letos nismo pozabili na najmlajše, zato smo skupaj z uredništvom Izlaških novic pripravili Nagradni natečaj, namenjen otrokom v vrtcu in osnovni šoli. In kako do nagrad? (slika Varno v promet.jpg)

Prelistajte Izlaške novice, preberite kakšna je vaša naloga in nato hitro na delo. Vaši izdelki bodo razstavljeni na skupni prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika,  simbolične  nagrade pa vam bodo izročene v vrtcu in na šoli.

 

Članstvo AMD Izlake

Število članov društva je v zadnjih 16 letih nihalo od 86 do nekaj več kot 100 članov. Glede na trenutne razmere ocenjujemo, da smo bili na področju članstva uspešni, zavedamo pa se, da bi lahko še veliko postoriti za naše člane. AMZS in AMDji si prizadevamo, da bi se število članov povečalo, vzporedno pa potekajo tudi aktivnosti za povešanje števila bonitet ter izboljšanje kvalitete storitev, ki so jih deležni naši člani.  Vse ki bi želeli postati naši člani vabimo, da nam to sporočijo oziroma, da se nam pridružijo na skupni prireditvi 4. 6. 2011, kjer bodo poleg informacij o ugodnostih iz naslova članstva, prejeli tudi vrsto drugih brošur, se seznanili s poslanstvom našega društva in AMZS ter si ogledali in sodelovali na Družinski uri.

Veliko družin ima dva ali več voznikov, ki imajo svoja vozila in  dovolj je, da ima en član  družine sklenjeno osnovno članstvo, ostali pa lahko članske ugodnosti, kot je pomoč mehanika na cesti, prevoz pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega vozila, upravičenost do klubskega nadomestnega vozila v primeru prometne nesreče  ali kraje vozila, uveljavljajo po  polovični ceni.  Cena opisanega družinskega članstva znaša 20 €. Članskih kategorij je več, temu primerne pa so tudi letne članarine. Prihaja čas dopustov in v kolikor načrtujete potovanje v sosednje države se lahko pred potovanjem zavarujete pred neljubimi situacijami v tujini in kupite knjižico Mednarodna pomoči, ki vam  zagotavlja pomoč in zaščito na potovanju v tujini. Kupijo jo lahko le člani  AMZS, vsem, ki imate sklenjeno  članstvo PLUS, pa je knjižica že priložena. Na podlagi knjižice Mednarodna pomoč imate brezplačno pomoč na cesti, ki jo nudijo partnerski klubi v Evropi, prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine do vrednosti 1500 EUR, prevoz pokvarjenega vozila iz tujine do vrednosti 1500 EUR, nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do vrednosti 500 EUR, povrnitev stroškov  prevoza oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 EUR, stroške za nepredvideno nočitev v tujini do 200 EUR, vleko vozila v tujini do 200 EUR ter kredit v sili v vrednosti 1000 EUR za nepredvidene izdatke (stroški zdravljenja, popravilo vozila, nakup rezervnih delov, stroški pravne pomoči, stroški tehnične cenitve vozila, itd.). Poleg mednarodnega vozniškega dovoljenja je za potovanje v tujino pomembno tudi   dovoljenja  za vožnjo vozila v tujini, ki se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Vse v zvezi u ugodnostmi iz naslova članstva si lahko ogledate na spletni strani AMZS  http://www.amzs.si, na vaša vprašanja pa lahko odgovore poiščemo tudi mi, če nam pišete na naslov amd.izlake@gmail.com.

 

Modelarska sekcija

Novica iz delovanja modelarske sekcije je, da se je njen član Jaro Kremser pričel udeleževati tekmovanj v kategoriji hitrostnih čolnov, tako imenovani SAW (straight away). (slika SAW.jpg) Na tekmi v Švici mu je že v prvem poskusu uspela vožnja s hitrostjo 150km/h, kar pa sam neskromno ocenjuje kot neuspeh in precej manj od pričakovanj. Verjetno upravičeno, saj so bile hitrosti na testiranjih precej višje. Njegov cilj je preseči magičnih 200km/h, in se tako priključiti peščici modelarjev na svetu, ki jim je to uspelo.

 

Novo vodstvo AMD Izlake

Našemu društvu je na koncu mandata uspelo povabiti k sodelovanju in vodenju novo, mlado in strokovno vodstvo. To je trenutno naša največja naložba v prihodnost prepoznavnosti in dejavnosti društva, ki ima prioritetno nalogo in to je izboljšanje prometne varnosti in prometne preventive v kraju. 

V mesecu marcu je prejšnjim organom društva potekel mandat in občni zbor je potrdil nove organe društva, ki jih vodi njihov predsednik Boris Grošelj. Mesto sekretarke društva je prevzela Aljoša Arh, za finance društva bo skrbela Nataša Steklasa,  člani izvršnega odbora društva pa so Jaro Kremser (predsednik modelarske sekcije), Jože Žibert (predsednik moto kluba Izlake), Mirko Drnovšek, Srečko Rozman, Matjaž Cirar in Bogo Steklasa. Nadzorni odbor društva vodi Bruno Urbanija, člana pa sta Jana Grošelj in Ivo Klančišar.

 

Na spodnji fotografiji prestavljamo stare člane IO Izlake ter tudi novega predsednika društva za obdobje 2011 – 2015. Vsem članom IO AMD Izlake, članom nadzornega odbora in komisij, vodstvu in članom obeh sekcij  se ob uspešno zaključenem 4 letnem obdobju najlepše zahvaljujem za opravljeno delo ter pomoč pri vodenju društva, vsem članom društva ter vsem krajanom pa skupaj želimo varno in srečno vožnjo ter prijetno praznovanje krajevnega praznika. 

Jaro Kremser, Srečko Rozman, Ivo Klančišar, Nataša Steklasa, Boris Grošelj in Mirko Drnovšek

Klečijo: Bogo Steklasa, Arh Jože, Stane Kramar(častni član), Matjaž Cirar in Bruno Urbanija

 

 

Bogo Steklasa