Seznam prejemnikov odličij AMZS in priznanj AMD Izlake

Seznam prejemnikov odličij AMZS in priznanj AMD Izlake 2021-11-25T05:04:00+01:00

Seznam odličij in priznanj

AMD Izlake
AMZS
AMZS do 2004
Častni član AMD Izlake 
Plaketa AMD Izlake
Spominska plaketa ob 60 letnici AMD Izlake
Spominska plaketa ob 70 letnici AMD Izlake
Za izredne zasluge ob otvoritvi doma
Vzorni voznik
Posebno odličje AMZS
Častni član AMZS
Jubilejna listina AMZS
Plaketa AMZS
Častni znak AMZS
Odličje AMZS
Posebno zlato priznanje AMZS
Posebno srebrno priznanje AMZS
Posebno bronasto priznanje AMZS
- Priznanje za delo s šolsko mladino
 

 

  Zlata plaketa AMZS
Srebrna plaketa AMZS
- Bronasta plaketa AMZS
    - Jubilejna značka ob 25-letnici AMZS
- Priznanje AMZS
- Zlati častni znak AMZS

 

Častni član AMD Izlake
 1. ETI d.d. Izlake                                                                 1961
 2. Matjaž ŠVAGAN                                                           2001
 3. Stane KRAMAR                                                            2001

 

Posebno zlato priznanje AMZS

 1. ETI d.d. Izlake                                                               2001

 

Posebno srebrno priznanje AMZS

 1. Janez RAZPOTNIK                                                      1999
 2. Stane KRAMAR                                                            2001

 

Posebno bronasto priznanje AMZS

 1. Stane KRAMAR                                                            1998
 2. Jože ARH                                                                       2001
 3. Mirko DRNOVŠEK                                                       2001

Zlata plaketa AMZS

 1. ETI d.d.                                                                           1983
 2. Stane KRAMAR                                                            1983
 3. Joľe ARH                                                                        1998
 4. Anton POZNIČ                                                             1999

 

Srebrna plaketa AMZS

 1. Stane KRAMAR                                                            1976
 2. Jože ARH                                                                       1983
 3. Galvanizacija Edo Kokalj                                            1983
 4. Anton POZNIČ                                                              1983

 

Bronasta plaketa AMZS

 1. Andrej NOVAK                                                               1976
 2. Dom starejąih občanov Polde Eberl-Jamski         1983
 3. Tatjana RAZPOTNIK                                                     1983
 4. Mirko DRNOVŠEK                                                        1999
 5. Zlatko VIDENIČ                                                             1999
 6. Vital HRIBAR                                                                 2000
 7. Jaro KREMSER                                                              2001
 8. Bogo STEKLASA                                                           2001

Odlikovanje ob 25. letnici AMZS

 1. Janez RAZPOTNIK                                                        1971

Jubilejna značka ob 25-letnici AMZS

 1. Stane KRAMAR                                                              1971
 2. Andrej NOVAK                                                               1971
 3. Anton ROZINA                                                               1971

 

Priznanje AMZS

 1. Franci VIDMAR                                                             2000

 

Zlati častni znak AMZS

 1. Anton LEBAR                                                                1958
 2. Roman SERNEC                                                           1958
 3. Edi URBANIJA                                                               1958
 4. Egon URBANIJA                                                           1958
 5. Albin ZUPANČIČ                                                           1958
 6. Karel GIONKAR                                                             1960
 7. Anton KLOPČIČ (starejši)                                           1960
 8. Stane KRAMAR                                                             1960
 9. Andrej NOVAK                                                               1960
 10. Franc PAJK                                                                     1960
 11. Ivanka VIDIC                                                                   1960
 12. Marija GROBLJAR KREMSER                                     1963
 13. Bernard RAZPOTNIK                                                    1963
 14. Ciril HRIBOVŠEK                                                            1967
 15. Franjo POROPATIČ                                                       1967
 16. Janez RAZPOTNIK                                                        1967
 17. Anton ROZINA                                                               1967
 18. Franc SMRKOLJ                                                             1967
 19. Franc ZVONAR                                                               1967
 20. Ciril ARH                                                                          1984
 21. Danilo DRNOVŠEK                                                       1984
 22. Mirko DRNOVŠEK                                                         1984
 23. Vital HRIBAR                                                                  1984
 24. Bojan JUVAN                                                                  1984
 25. Edi JUVAN                                                                       1984
 26. Miran JUVANČIČ                                                           1984
 27. Marko KRAMAR                                                             1984
 28. Vinko KRIVIC                                                                  1984
 29. Ivan LAHARNAR                                                            1984
 30. Danilo LIPOVŠEK                                                          1984
 31. Edi NOVAK                                                                      1984
 32. Ignac NOVAK                                                                 1984
 33. Jože RAKIB                                                                     1984
 34. Bojan ROGLIČ                                                                1984
 35. Ivan SOPOTNIK                                                             1984
 36. Vinko SOPOTNIK                                                          1984
 37. Miran TOJNKO                                                              1984
 38. Zlatko VIDENIČ                                                             1984
 39. Jaro KREMSER                                                              1999
 40. Bogo STEKLASA                                                           1999

Priznanje za delo s šolsko mladino

 1. Alojz VIDENIČ                                                                1962
   

Za izredne zasluge ob otvoritvi doma

 1. Stane KRAMAR                                                             1968
 2. Polde PRAŠNIKAR                                                       1968
 3. Anton ROZINA                                                              1968

Vzorni voznik

 1. Slavko KROPIVŠEK                                                     1962

 

Jubilejna listina AMZS

 1. AMD Izlake ob 60. obletnici delovanja                  2011
 2. AMD Izlake ob 70. obletnici delovanja                  2021

 

Posebno odličje AMZS

 1. Miroslav DRNOVŠEK                                                  2021
   

Plaketa AMZS

 1. Jože ARH                                                                        2011
 2. Mirko DRNOVŠEK                                                        2011
 3. Bogo STEKLASA                                                           2011
 4. Jaro KREMSER                                                             2016

 

Častni znak AMZS

 1. Bogo STEKLASA                                                          2001
 2. Edvard NOVAK                                                            2006
 3. Jana GROŠELJ                                                              2011
 4. Matjaž CIRAR                                                                2011
 5. Jaro KREMSER                                                              2011  
 6. Matjaž ZUPANČIČ                                                       2013
 7. Srečko ROZMAN                                                         2016
 8. Blaž KLOPČIČ                                                              2021
 9. Nataša STEKLASA                                                       2021
 10. Policijska postaja Zagorje ob Savi                          2021
 11. Aljoša ARH HANČIČ                                                   2021
 12. Matjaž Švagan                                                             2022
 13. Osnovna šola Ivana Kavčiča                                    2022

 

Odličje AMZS

 1. Matjaž CIRAR                                                               2004
 2. Jana GROŠELJ                                                             2006
 3. Odličje ob 60 letnici AMD Izlake                               2011
 4. Boris GROŠELJ                                                               2011
 5. Jože ŽIBRET                                                                    2011
 6. Sašo ŠMID                                                                        2011
 7. Nataša STEKLASA                                                          2011
 8. OŠ Ivana Kavčiča Izlake                                                2013
 9. Policijska postaja Zagorje ob Savi                             2013
 10. Matjaž ŠVAGAN, župan občine Zagorje ob Savi    2013
 11. Aljoša ARH                                                                       2016
 12. Blaž KLOPČIČ                                                                 2016
 13. Marko KALUDER                                                            2021
 14. MK AMD IZLAKE                                                            2021
 15. KARATE KLUB PONDO KWAN Izlake                       2021
 16. PGD Izlake                                                                       2021
 17. ETV Kisovec                                                                     2021
 18. Tomaž KLOPČIČ                                                             2021
 19. Jernej ZUPAN                                                                 2021
 20. Janez LAVRIN                                                                 2021
 21. Dušan FLORJANČIČ                                                     2021
 22. Franc RAVNIKAR                                                           2022

 

Pisno priznanje AMZS

 1. AMD Izlake                                                    2001


Spominska plaketa ob 60 letnici AMD Izlake 1951 - 2011

 1. ETI d.d. Izlake                                         
 2. Matjaž ŠVAGAN                                          
 3. Stane KRAMAR                                           
 4. Breda FLORJANČIČ                                   
 5. Miran STANOVNIK                                     
 6. Brane LEGAN                                              
 7. Boris KORBAR                                            
 8. Lado RUTAR                                                
 9. Branko OMAHNE                                       
 10. Franci VIDMAR                                           
 11. Janez VIDMAR                                            
 12. Leon GROŠELJ                                            
 13. Matjaž ZUPANČIČ                                      
 14. Bojan ČOKL                                                 
 15. Zlatko VIDENIČ                                           
 16. Maks LAMOVŠEK                                       
 17. SPV Občine Zagorje ob Savi                   
 18. Policijska postaja Zagorje ob Savi         
 19. Avto moto zveza Slovenije                       
 20. Krajevna skupnost Izlake                         
 21. Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake        
 22. Multima d.o.o                                              
 23. Uredniški odbor Izlaških novic               
 24. Modelarska sekcija AMD Izlake              
 25. Moto klub AMD Izlake                               
 26. DAX d.o.o.                                                      
 27. Srečko ROZMAN                                         
 28. PGD Izlake                                                    
 29. Tilen ZAJC                                                     

 

Spominska plaketa ob 70 letnici AMD Izlake 1951 - 2021

 • ETI d.d., častni član AMD Izlake
 • Matjaž Švagan, častni član AMD Izlake
 • + Stane Kramar, častni član AMD Izlake
 • Avto moto zveza Slovenije
 • Anton Breznik, predsednik AMZS
 • Andrej Brglez, predsednik AMZS
 • Jure Kostanjšek, generalni sekretar AMZS
 • Avto moto društvo Hrastnik
 • Avto moto društvo Lukovica
 • Avto moto društvo Zagorje
 • Avto moto društvo Trbovlje
 • Aljoša Arh Hančič
 • Jože Arh
 • Matija Bebar
 • Matjaž Cirar
 • Mirko Drnovšek
 • Boris Grošelj
 • Jana Grošelj
 • Mitja Jeseničnik
 • Ivo Klančišar
 • Blaž Klopčič
 • Jaro Kremser
 • Brane Legan
 • + Ignac Novak
 • Edi Novak
 • Bojan Roglič
 • Srečko Rozman
 • Bogo Steklasa
 • Nataša Steklasa
 • Anja Širca
 • Bronislav Urbanija
 • Tilen Zajc
 • + Jože Žibert
 • Občina Zagorje ob Savi
 • Grasit s.p.
 • Gostišče pri Vidrgarju
 • Krajevna skupnost Izlake
 • Moto klub AMD Izlake
 • Modelarska sekcija AMD Izlake
 • Picerija Čebelica, Matej Vračevič
 • Pon Do Kwan Izlake
 • Prostovoljno gasilsko društvo Izlake